Česká Slovní Hra (verze zdarma) 7 APK

Česká Slovní Hra (verze zdarma) 7 APK

Description of Česká Slovní Hra (verze zdarma) is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Česká Slovní Hra (verze zdarma) this is best android apk game install and enjoy!

Kolik jedinečných českých slov dokážeš vytvořit z 11 písmenek? Vyzvi ostatní hráče a zkus se dostat do TOP20!

PROČ STAHOVAT:

✓ Česká Slovní Hra je plně v češtině a hledají se česká slova
✓ Zahrnuto více než 500 000 českých slov
✓ 2 herní módy – Výzva a Relax (PRO verze)
✓ Na konci každé hry můžeš odeslat svoje body a porovnat je s ostatními lidmi
✓ Velká písmenka pro snadnou čitelnost
✓ Zdarma ke stažení
✓ Hratelné offline
✓ Od českých nezávislých vývojářů

HERNÍ MÓDY

✓ Výzva – 75 sekund časový limit + 3 sekundy za každé slovo
✓ Relax – hraješ bez časového limitu (v PRO verzi)

JAK HRÁT:

✓ Snaž se vytvořit co nejvíce jedinečných českých slov z 11 písmenek a sbírej komba pro lepší bodové ohodnocení. Každé slovo musí mít 3-8 písmenek. Navštivte sekci JAK HRÁT pro více informací.

KOMBA:

✓ Komba násobí slovní body a vytvoříš je tak, že ve svém slově použiješ písmenko stejné barvy jako je barva prvního písmenka tvého slova. Příklad: První písmenko je červené. Každé další písmenko přidá jedno kombo.

DATABÁZE SLOV:

Hra obsahuje přes 500 000 českých slov, ale vzhledem k rozsáhlosti jazyka českého nejsme schopni zahrnout všechna slova. Pokud najdete nějaké slovo, které hra nerozezná, prosím dejte nám vědět a slovo přidáme.

Děkujeme, že jste si vybrali naši hru Česká Slovní Hra a přejeme Vám příjemnou zábavu!

ODKAZY

✓ Plná verze: Česká Slovní Hra PRO
✓ Naše další české hry: Naše České Hry

How many unique Czech words can you create from 11 letters? Challenge other players and try to get to TOP20!

WHY DOWNLOAD:

✓ Czech Word Game is fully in Czech and searches for Czech words
500 More than 500,000 Czech words included
✓ 2 Game Modes – Challenge and Relax (PRO version)
✓ At the end of each game you can submit your points and compare them with other people
✓ Capital letters for easy reading
✓ Free Download
Atelné Playable offline
✓ From Czech independent developers

GAME MODES

✓ Prompt – 75 seconds timeout + 3 seconds for each word
✓ Relax – you play without time limit (in PRO version)

HOW TO PLAY

✓ Try to create as many unique Czech words out of 11 letters as possible and collect combos for a better score. Each word must have 3-8 letters. Visit the HOW TO PLAY section for more information.

COMBON:

✓ The combos multiply the points and create them by using a letter of the same color in your word as the color of the first letter of your word. Example: The first letter is red. Each additional letter adds one combo.

WORD DATABASE:

The game contains over 500,000 Czech words, but due to the vastness of the Czech language, we are unable to include all the words. If you find a word that the game doesn’t recognize, please let us know and we’ll add the word.

Thank you for choosing our game Czech Word Game and have a great time!

LINKS

✓ Full version: Czech Word Game PRO
✓ Our other Czech games: Our Czech Games

* Lepší výkon, podpora 64-bitových zařízení a podpora API 29
* Nyní můžete odemknout všechny hry a herní módy přímo z aplikace

App Information of Česká Slovní Hra (verze zdarma)

App Name Česká Slovní Hra (verze zdarma)
Package Name air.com.littlebigplay.games.free.slovnihra
Version 7
Rating
Size 11.4 MB
Requirement Android 2.3.2+
Updated 2020-09-24
Installs 500+
Category Games, Word

Tags:

Spelling Challenge – Free 10 APK

Spelling Challenge - Free 10

Version 10

Developer LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games

Uploaded October 10, 2020 05:03

Filesize 12.7 MB

Word Chess PRO Varies with device APK

Word Chess PRO Varies with device

Version Varies with device

Developer LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games

Uploaded October 07, 2020 04:34

Filesize

The Hearts PRO 8 APK

The Hearts PRO 8

Version 8

Developer LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games

Uploaded July 22, 2020 07:03

Filesize