Mistrz Słów 1.0.40 APK

Mistrz Słów 1.0.40 APK

Description of Mistrz Słów is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Mistrz Słów this is best android apk game install and enjoy!

Prosta i uzależniająca gra słowna
Mistrz Słów to klasyczna gra słowna w nowoczesnej, wciągającej wersji. Wystarczy przeciągać litery, aby tworzyć różne słowa. Gra jest prosta do opanowania i zapewnia świetną rozrywkę. Z pewnością uzależnisz się od dobrej zabawy, którą gwarantuje wyszukiwanie słów.

Ponad 2000 poziomów
W naszej grze słownej zaczynasz od prostych, codziennych słów, jednak przed Tobą jest wiele poziomów z tysiącami słów do odgadnięcia. W przyszłości powstanie jeszcze więcej poziomów.

Znajdź wszystkie słowa
Znalezienie wszystkich słów na łatwych poziomach Ci nie wystarcza? Postaw sobie wyzwanie i za dodatkowy bonus znajdź wszystkie trudniejsze słowa. Jeśli zdarzy Ci się utknąć, możesz użyć opcji tasowania lub otrzymać wskazówkę. Zdziwisz się jak prostych słów nie będziesz w stanie czasem odgadnąć!

Najlepszy trening dla mózgu
Gry słowne to najlepsze ćwiczenia dla mózgu i świetny sposób na poprawę ortografii. Nasza gra jest jedną z najbardziej ekscytujących gier polegających na przestawianiu liter i wyszukiwaniu słów i z pewnością będzie nie lada wyzwaniem dla miłośników gier słownych w każdym wieku.

FUNKCJE
– Przeciągaj litery, aby tworzyć słowa
– Znajduj dodatkowa słowa, aby zbierać monety
– Ponad 2000 POZIOMÓW
– DARMOWE monety w ramach Dziennego bonusu
– Dotknij przycisk Tasuj, aby zmienić kolejność liter
– Dotknij przycisk Wskazówka, aby otrzymać podpowiedź
– Idealna dla dzieci i dorosłych, chcących poprawić umiejętności wyszukiwania słów
– Działa w trybie offline, więc możesz wyszukiwać słowa kiedy chcesz
– Łatwa i przyjemna, niepowtarzalna rozrywka
– ZA DARMO dla wszystkich graczy

Jeśli lubisz krzyżówki lub wykreślanki, zdecydowanie musisz wypróbować tę grę słowną. Jest łatwiejsza w zrozumieniu niż krzyżówka i dużo bardziej uzależniająca.

KONTAKT
support@wordtailorgames.freshdesk.com

A simple and addictive word game
Master of Words is a classic word game in a modern, captivating version. Just drag the letters to create different words. The game is simple to learn and provides great entertainment. Certainly you addicted to the fun, which is guaranteed by search words.

More than 2000 levels
In our word game you start from the simple, everyday words, but in front of you is a lot of levels with thousands of words to guess. In the future rise even more levels.

Find all the words
Finding all the words on the easy levels you is not enough? Set yourself a challenge and as an added bonus all the more difficult to find the words. If you happen to get stuck, you can use the shuffle or get hint. You’ll be amazed how simple words will not be able to guess the time!

The best workout for your brain
Word Games is the best exercise for the brain and a great way to improve your spelling. Our game is one of the most exciting games involving the search rearranging letters and words , and will certainly be a challenge for lovers word games of all ages.

The
– drag the letters to form words
– Find additional words to collect coins
– Over 2000 LEVELS
– FREE coins in the framework of the Day Bonus
– Touch the Shuffle button to change the order of the letters
– Tip Tap to get a hint
– Ideal for children and adults who want to improve the skills of search words
– It works offline, so you can look up words whenever you want
– Easy and enjoyable, unique entertainment
– FREE to all players

If you like crossword or Word Search, you need to definitely try this word game. It is easier to understand than the crossword and much more addictive.

CONTACT
support@wordtailorgames.freshdesk.com

– Naprawiono błędy poprawiające ogólne wrażenia z gry

App Information of Mistrz Słów

App Name Mistrz Słów
Package Name com.wordgame.puzzle.pl
Version 1.0.40
Rating 4.7 ( 5689 )
Size 32.0 MB
Requirement Android 3.0+
Updated 2018-04-24
Installs 500,000+
Category Games, Word

Tags:

Mestre da Palavra APK Latest

Mestre da Palavra 1.0.46

Version 1.0.46

Developer Words Puzzle Games

Uploaded April 22, 2020 10:42

Filesize 32.0 MB

Kata Master 1.0.46 APK

Kata Master 1.0.46

Version 1.0.46

Developer Words Puzzle Games

Uploaded April 29, 2018 08:45

Filesize 31.9 MB

Slovo Mistr 1.0.46 APK

Slovo Mistr 1.0.46

Version 1.0.46

Developer Words Puzzle Games

Uploaded April 29, 2018 01:09

Filesize 31.9 MB