Mộng Kiếm Hiệp 1.6.0 APK

Mộng Kiếm Hiệp 1.6.0 APK

Description of Mộng Kiếm Hiệp is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Mộng Kiếm Hiệp this is best android apk game install and enjoy!

Mộng Kiếm Hiệp – Chính tà đại chiến tự thiết kế tính năng mới, võ hiệp mới độc quyền trên thị trường. Quy tụ đầy đủ mọi tính năng từ trước tới nay. Người chơi sẽ được tiếp tục sống với giấc mơ kiếm hiệp cùng những anh hùng nổi tiếng trong nguyene tacs Kim Dung.
– Nhiệm vụ ngày – nhận free 1200 vàng mỗi ngày (nông dân muôn năm)
– Tặng Vip 7 cho người chơi trải nghiệm, với gói đầu cơ nhận ngay 50.000 vàng
– Võ hiệp Chính – Tà tự thiết kế Vô Danh Tăng (chính – tà), Tô Khất Nhi (chính – tà)…..
– Võ hiệp Hiệp Lữ Tình Duyên (đang dev)
– Tính năng sắp ra mắt Lôi Đài Cấm Chọn, Chính Tà Đại Chiến.
– Hệ thống Linh Thú, nuôi dưỡng linh thú tăng chiến lực đội hình.
– Tính năng Đột phá kinh mạch, bức phá giới hạn chiến lực.
– Mở ô ngọc mới, tính năng ghép ngọc nhanh
– Bang chiến mỗi ngày – thỏa sức cùng bạn bè tranh đấu thế lực.
– Công Thành Chiến hàng tuần, sống lại kí ức Phong Hỏa Liên Thành.
– Hệ thống Thần Thú cập nhật mới, Thần Thú Biến Dị, Thần Thú Hoàng Kim….
– Phó bản đa dạng như thử thách Danh Tướng Lầu, Phó Bản Lân Sư…..
– Dẫn đầu về bản cập nhật nhanh nhất trên thị trường.
– Quy tụ đến nay đã hơn 250 anh hùng Kim Dung – Chuẩn bị update Võ Hiệp Cổ Long.
Fanpage: https://www.fb.com/mongkiemhiep.mobile
Website: http://mongkiemhiep.mobi
Joinery Kiem Hiep – Spell War design new features, new wuxia monopoly on the market. Full gathered every feature ever. Players will continue to live with the dream of swordplay with the famous hero in nguyene TACS Kim Dung.
– Mission Day – get free 1200 gold per day (farmers all year)
– Give VIP 7 for players to experience, with speculation package immediately receive 50,000 gold
– Fighting the half – Ta designed Anonymous Increase (primary – misconduct), Beggar (primary – evil) … ..
– Duyen Tinh Vo Tourism Associations Agreement (under dev)
– Features upcoming Lei Dai Prohibition Select, Spell Wars.
– System eudemons, foster increased combat power beast squad.
– Feature Breakthrough meridians, war breaks its limits.
– Open new jewel box, jewel puzzle features fast
– Bang battle every day – unleash the forces fighting friends.
– Cong Thanh Chien weekly, relive memories Lien Thanh Hoa Phong.
– System updates Animal Spirit, Spirit Animal mutation, Animal Golden Spirit ….
– Duplicates diverse as challenging List Floor General, Deputy Ban Lan Su … ..
– Leading the fastest updates in the market.
– Comprising far more than 250 heroes Kim Dung – Stock Preparation Long Hiep Vo update.
Fanpage: https://www.fb.com/mongkiemhiep.mobile
Website: http://mongkiemhiep.mobi
-Nhiệm vụ ngày – nhận free 1200 vàng mỗi ngày (nông dân muôn năm)
-Tặng Vip 7 cho người chơi trải nghiệm, với gói đầu cơ nhận ngay 50.000 vàng
-Võ hiệp Chính – Tà tự thiết kế Vô Danh Tăng (chính – tà), Tô Khất Nhi (chính – tà)…..
-Võ hiệp Hiệp Lữ Tình Duyên (đang dev)
-Tính năng sắp ra mắt Lôi Đài Cấm Chọn, Chính Tà Đại Chiến.
-Mở ô ngọc mới, tính năng ghép ngọc nhanh
-Dẫn đầu về bản cập nhật nhanh nhất trên thị trường.

App Information of Mộng Kiếm Hiệp

App Name Mộng Kiếm Hiệp
Package Name com.monggiangho.mong.kiemhiep
Version 1.6.0
Rating 4.4 ( 1565 )
Size 84.3 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2018-04-13
Installs 50,000+

Tags: