Não chiến – Quay Não to tay, quay tay to Ví 2.6 APK

Não chiến – Quay Não to tay, quay tay to Ví 2.6 APK

Description of Não chiến - Quay Não to tay, quay tay to Ví is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Não chiến - Quay Não to tay, quay tay to Ví this is best android apk game install and enjoy!

Não Chiến là một tựa game đối kháng đơn giản sử dụng trí tuệ của bạn để vượt qua đối thủ với điểm số cao nhất.
Các mini game nao chien rất đơn giản, tuy nhiên để chiến thắng bạn phải nhanh hơn đối thủ và hạn chế trả lời sai.
Lưu ý: Nên luyện tập thật tốt trước khi Chơi Online
Não chiến đang có những game mini sau:
+ Tính toán (tinh toan)
+ Cộng trừ nhân chia (cong tru nhan chia)
+ Đoán màu
+ Đoán hướng
Cách chơi:
+ Bấm Chơi.
+ Chờ ghép cặp với đối thủ
+ Tham gia 3 trận, với ngẫu nhiên mini game nao chien.
Người chiến thắng là người có tổng điểm cao nhất. Khi chiến thắng, bạn sẽ được cộng một số coin, số coin này có thể được quy đổi thành phần thưởng nếu bạn có tài khoản Tozaco.
Sản phẩm thuộc về Toza Studio.
Chi tiết liên hệ, xin gửi về email tozaco.hotro@gmail.com
Brain Wars is a simple fighting game to use your wisdom to overcome an opponent with the highest score.
The lambs mini-games are simple, but to win you must faster opponents and restrictions wrong answer.
Note: It is a good practice before Game Online
Brain battle mini-games are the following:
+ Calculator (calculation)
+ Czech multiplication (addition and multiplication)
+ Guess the color
+ Guess direction
How to play:
+ Click Play.
+ Wait paired with opponents
+ Join 3 games, with lambs random mini games.
The winner is the person with the highest total score. As the winner, you will be given a certain coin, the coin can be redeemed for rewards if you have an account Tozaco.
Products belong Toza Studio.
Contact details, please send an email tozaco.hotro@gmail.com
Phiên bản 2.6 fix một số lỗi, tối ưu game.

App Information of Não chiến - Quay Não to tay, quay tay to Ví

App Name Não chiến - Quay Não to tay, quay tay to Ví
Package Name com.mini.tozagame
Version 2.6
Rating 4.1 ( 8 )
Size 18.3 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2018-04-27
Installs 500+
Category Games, Puzzle

Tags: