Passat w Minute 1.0695 APK

Passat w Minute 1.0695 APK

Description of Passat w Minute is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Passat w Minute this is best android apk game install and enjoy!

Od dłuższego czasu w internecie krąży pełno memów dotyczących nosacza sundajskiego mającego przedstawiać typowe zachowania i teksty Polaka. Powstało także wiele stron na Facebook’u o tematyce nosacza, z których na uwagę zasługuję strona o nazwie Nosacz Janusz.

Twórcą gry jest Jakub Florkowski jednak dużą rolę odegrał Maciej Lemański, któremu zawdzięczamy większość pytań.

Gra jest również o tematyce Nosacza Janusza, polegająca na odpowiadaniu pytań w stylu „Milionerów” w celu wygrania wymarzonej nagrody każdego Janusza-Passata. Zawiera ona pytania teoretyczne, pytania dotyczące znanych postaci a nawet posiada ona pytania muzyczne.

Na pierwszy rzut oka nie powinna ona sprawiać nikomu większych problemów,gdyż pytania na początku wydają się łatwe, które dotyczą przeważnie zachowań oraz tekstów Typowego Polaka. Jednak na półmetku rozrywki poziom trudności wzrasta i wygranie Passata tak, jak mogło się wydawać za proste do końca takie nie jest. Pytania są z różnych dziedzin, o różnym poziomie.Gra oczywiście nie ma na celu nikogo urazić oraz powstała w celach humorystycznych.

Tytuły zawartych piosenek to:
Muzyka w tle – DJ SOMSIAD – Kiedyś to było(EDM)

Muzyka w pytaniach:
*A – Ha – Take on me;
*Akcent – Przez Twe Oczy Zielone;
*Al bano & Romina Power – Felicitá;
*Andrzej Rosiewicz – Chłopcy Radarowcy;
*Anna Jantar-Nic nie może przecież wiecznie trwać;
*Bayer Full-Moja mała blondyneczko, Majteczki w Kropeczki, Wszyscy Polacy;
*Boys-Wolność i Swoboda;
*Brathanki – Czerwone Korale;
*Czerwone Gitary – Tak bardzo się starałem;
*Die Woodys – Fichtl’s Lied;
*Diley-Iza z Matiza;
*Disco Star 2 edycja – Kolorowe Sny;
*Dżem – Czerwony jak cegła;
*Edyta Górniak – To nie ja byłam Ewą;
*Hej sokoły;
*Hey Party Maker;
*Kombi – Pokolenie;
*Krzysztof Krawczyk – Chciałem Być Marynarzem, Jak Minął Dzień, Zatańczysz ze mną jeszcze raz, Za Tobą pójdę jak na bal;
*Litaliano – Lasciatemi Cantare;
*Opus – Live is life;
*Loona – Bailando;
*Modern Talking – You’re My heart, Youre My Soul;
*Pectus – Barcelona;
*Sławomir – Miłość w Zakopanem;
*Takeo Ischi – New Bibi Hendl;
*Elektryczne Gitary – To jest już koniec;
*Tomasz Niecik – Cztery Osiemnastki;
*Whitney Houston – I wanna dance with somebody;
For a long time on the internet full of memes circulating on the Sunda having nosacza represent typical behavior and texts Pole. There have also been multiple pages on Facebook of a nosacza, which deserve the attention of the web page named Janusz Nosacz.

The creator of the game is Jacob Florkowski but played a big role Maciej Lemański, to whom we owe most of the questions.

The game is also a Nosacza Janusz, which consists of answering questions like “Millionaire” in order to win prizes each Janusz dream-Passat. It includes theoretical questions, questions about well-known figures and even questions it has music.

At first glance, it should not cause anyone any problems, because the questions at the beginning seem easy, which mostly relate to behavior and texts Typical Pole. However, halfway through the entertainment level of difficulty increases and winning Passat as it might seem too simple for the end is not. Questions are from different areas, with different poziomie.Gra obviously not intended to offend anyone, and was created for humorous purposes.

The titles of the songs included are:
Background music – DJ SOMSIAD – It used to be (EDM)

Music in the questions:
* A – Ha – Take on me;
* Accent – For Your Eyes Green;
* Al Bano & Romina Power – Felicita;
Andrzej Rosiewicz – Boys Radarowcy;
* Anna Jantar-Nothing can last forever;
* Bayer Full-My little blondie, Panties in dots, all Poles;
* Boys-freedom and freedom;
* Brathanki – Red Beads;
* Red Guitar – we tried so hard;
* Die Woodys – Fichtl’s Lied;
* Diley-Izabella of Matiz;
* Disco Star edition 2 – Color Dreams;
* Jam – Red like a brick;
* Edyta Gorniak – I did not, I was Eve;
*Hey Falcons;
* Hey Party Maker;
* Stationwagon – Generation;
* Krzysztof Krawczyk – I wanted to be a sailor, how was your day, you dance with me again, I’ll go for you like the prom;
* LItaliano – Lasciatemi Cantare;
* Opus – Live is life;
* Loon – Bailando;
* Modern Talking – You’re My Heart, You’re My Soul;
* Pectus – Barcelona;
* Sławomir – Love Zakopane;
* Takeo Ischi – New Bibi Hendl;
* Electric Guitar – This is the end;
* Thomas Niecik – Four Osiemnastki;
Whitney Houston – I wanna dance with somebody;
Ponad 200 nowych pytań.

App Information of Passat w Minute

App Name Passat w Minute
Package Name kubaflo.pl
Version 1.0695
Rating 3.0 ( 2142 )
Size 70.5 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2018-04-27
Installs 100,000+
Category Games, Trivia

Tags: