Puzzle – Correct me (Sliding,  Xep Hinh) 1.0 APK

Puzzle – Correct me (Sliding, Xep Hinh) 1.0 APK

Description of Puzzle - Correct me (Sliding, Xep Hinh) is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Puzzle - Correct me (Sliding, Xep Hinh) this is best android apk game install and enjoy!

Với những hình ảnh động vật ngộ nghĩnh, các mảnh ghép đã bị xáo trộn một cách ngẫu nhiên, nhiệm vụ của bạn là phải xếp chúng thành một hình ảnh hoàn chỉnh bằng cách chạm vào từng mảnh ghép.

Hiện tại trò chơi có 2 mức để bạn thử tài : 3×3 và 4×4
With funny animal pictures, the pieces have been shuffled at random, your task is to put them into a complete picture by touching each graft.

Currently there are two levels of the game for you to try your hand: 3×3 and 4×4
sửa một số lỗi nhỏ

App Information of Puzzle - Correct me (Sliding, Xep Hinh)

App Name Puzzle - Correct me (Sliding, Xep Hinh)
Package Name kiennt.app.puzzle.correctme
Version 1.0
Rating ( 3 )
Size
Requirement 4.1 and up
Updated 2018-07-14
Installs 5+
Category Board, Games

Tags: