Quiz House by Matura To Bzdura  APK

Quiz House by Matura To Bzdura APK

4.5 (7595)Games, Trivia

Description of Quiz House by Matura To Bzdura is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Quiz House by Matura To Bzdura this is best android apk game install and enjoy!

Darmowa aplikacja quizowa twórców Matura To Bzdura z pojedynkami na żywo ze znajomymi oraz losowymi przeciwnikami z ponad 95 quizów, których jeszcze nie było w Polsce jak: ⚽ Piłka Nożna, ⚡ Harry Potter, 🐉 Gra o Tron, 🗡️ League of Legends, 🌖 Gwiezdne Wojny, 🎥 Youtuberzy. Nie zapomnieliśmy o dużej liczbie quizów z wiedzy szkolnej 📚. Każdy quiz ma ok. 1000 pytań oraz osobny ranking 🏅. Teraz mamy już ponad 80 tysięcy pytań i jest opcja dodawania pytań w aplikacji więc liczba pytań rośnie szybko dzięki zaangażowanym graczom za co jesteśmy bardzo wdzięczni! 🙂

Każda gra w Quiz House składa się z 6 pytań. Mamy podstawowe 3 tryby gry: samemu, ze znajomym albo z wylosowanym przeciwnikiem. Ponadto w trybie gry ze znajomym oraz nieznajomym można grać na żywo albo turowo, czyli jedna osoba gra pierwsza, a następnie gra druga osoba na co ma 48 godzin, po czym pojedynek się przedawni, więc warto znajomemu przypomnieć, że został wyzwany 😉

Ponadto mamy wypasione statystki na profilu, które ukażą ile pojedynków zagrałeś/aś, które quizy są Twoimi ulubionymi, ale najważniejsze, że możesz sprawdzić swoją wiedzę, grać ze znajomymi, a nawet wygrać z pojedynek z twórcami MaturaToBzdura 😎

To jest jedno z wielu miejsc, w którym chcemy bardzo podziękować naszym graczom za zaangażowanie i pisanie przeróżnych quizów z tematów które są ich pasją lub pracą. Napisanie quizu nie jest ani łatwe ani szybkie dlatego bardzo się cieszymy, że Quiz House jest dla Was miejscem w którym chcecie nie tylko sprawdzać swoją wiedzę, ale również pisać pytania, jesteśmy Wam za to wdzięczni.

Jeśli chcesz nam pomóc napisać quiz, którego jeszcze nie ma w aplikacji, zapraszamy do formularza: http://goo.gl/forms/pZgN2VdLoI

Quiz House na instagramie: https://instagram.com/quizhousepl
Quiz House na fejsie: https://facebook.com/QuizHouseApp

Poniżej lista wszystkich quizów, która jest naprawdę imponujące po niecałych 6 miesiącach od startu aplikacji quizowej Quiz House 😍

Lista wszystkich aktywnych quizów:

Wszystko, Wiedza zbędna, Wiedza szkolna, Matura to bzdura, Pamiętniki wampirów, Assassin’s Creed, Zagadki, Co to za zwierzę?, Państwa Miasta, Loga, Brakujące Literki, Suchar Codzienny, Historia Ogólna, Historia Ekspert, II Wojna Światowa, Historia Starożytności, Mitologia, Angielskie Słówka, Język niemiecki, Seriale Polskie, Gra o Tron, Grey’s Anatomy, Serial Przyjaciele, Serial Wikingowie, Rick and Morty, The Walking Dead, Stranger Things, Supernatural, American Horror Story, Doktor Who, Teen Wolf, Youtuberzy, Blogerzy, Celebryci, Piłka nożna, Skoki narciarskie, Motoryzacja, Matematyka, Język Polski, Ortografia i Gramatyka, Trudne Słówka, Lektury, Przysłowia, Fizyka, Astronomia, Filmy, Harry Potter, Gwiezdne Wojny, Pokemon, Władca Pierścieni, Marvel, Flash, DC Comics, Gry, Wiedźmin, Warcraft, Counter Strike, League of Legends, Minecraft, Mass Effect, Gothic, World of Tanks, The Elder Scrolls, Gra FIFA, Biologia, Anatomia Człowieka, Chemia, WOS, Informatyka, Anime i Manga, RWBY, Manga Tokyo Ghoul, One Piece, Dragon Ball, Naruto, Teksty Piosenek, Teksty Polskich Piosenek, Teksty Angielskich Piosenek, K-pop, Sabaton, Geografia, Flagi, Flagi Ekspert, Rolnictwo, Harcerstwo, Co to za miejsce?, Sport, Wrestling, Żużel, Koszykówka, Co to jest?, Horrory, Zmierzch, Zombie

Quizy w budowie:

Prawo, Język angielski, Co było pierwsze?, Procenty, Pierwsza Pomoc, The Crown, Mr. Robot, Death Note, Historia Średniowiecza, Breaking Bad
Free application developers quizzes Matura This Nonsense duels live with friends or random opponents with more than 95 quizzes, which was not yet in Poland: ⚽ Football, ⚡ Harry Potter 🐉 Game of Thrones, 🗡️ League of Legends Star 🌖 war, 🎥 YouTubers. We have not forgotten about the large number of knowledge quizzes 📚 school. Each quiz has approx. 1000 questions and a separate ranking 🏅. Now we have more than 80,000 questions and the option to add questions in the application so the number of questions is growing rapidly thanks to the players involved and we are very grateful! 🙂

Each game in the House Quiz consists of 6 questions. We have 3 basic game modes: alone, with friends or with wylosowanym opponent. In addition, the game mode with friends and strangers can play live or in turns, ie one person playing first, and then the game every other person is 48 hours, and then duel expires, so it is worth to remind a friend that was challenged 😉

Furthermore, we have swanky statistics on the profile, which will show how many duels played / out, which quizzes are your favorite, but the most important thing that you can test your knowledge, play with your friends, and even win the duel with artists MaturaToBzdura 😎

This is one of the many places in which we want to thank our players for their commitment and writing various quizzes with topics that they are passionate about or work. Writing a quiz is neither easy nor fast because we are very pleased that the House is a quiz for you a place where you want to check not only their knowledge, but also write questions, we are thankful for that.

If you want to help us write the quiz, which does not yet exist in the application, we invite you to a form: http://goo.gl/forms/pZgN2VdLoI

Quiz House on Instagram: https://instagram.com/quizhousepl
Quiz House fejsie: https://facebook.com/QuizHouseApp

Below is a list of all the quizzes, which is really impressive after less than 6 months from the start of the application of quizzes Quiz House 😍

List all active quizzes:

All knowledge superfluous, Knowledge school, Matura is nonsense, The Vampire Diaries, Assassin’s Creed, Puzzles, What is this animal ?, City State, logos, Missing Literki, Cookie Daily, History General, History Expert, World War II, History of Antiquities, mythology, English Words, German, Shows Polish, game of Thrones, Gray’s Anatomy, Serial friends, Serial Vikings, Rick and Morty, The Walking Dead, Stranger Things, Supernatural, American Horror Story, Doctor Who, Teen Wolf, YouTubers, bloggers , Celebrities, Football, Ski Jumping, cars, Mathematics, Language, Polish, Spelling and Grammar, Difficult Words, Reading, Proverbs, Physics, Astronomy, Movies, Harry Potter, Star Wars, Pokemon, The Lord of the Rings, Marvel, Flash, DC Comics , game, Witcher, Warcraft, Counter Strike, League of Legends, Minecraft, Mass Effect, Gothic, World of Tanks, The Elder Scrolls, FIFA, Biology, Human Anatomy, Chemistry, Civics, Science, Ani Me and Manga RWBY, Manga Tokyo Ghoul, One Piece, Dragon Ball, Naruto, Lyrics, texts Polish Songs, Texts English songs, K-pop, Sabaton, geography, flags, flags Expert, Agriculture, Scouts, What is this place ?, Sports, Wrestling, Slag, Basketball, What is this ?, Horror, Twilight, Zombie

Quizzes in the construction of:

Law, English, Which came first ?, percentages, First Aid, The Crown, Mr. Robot, Death Note, History of the Middle Ages, Breaking Bad
Poprawki optymalizacyjne.

App Information of Quiz House by Matura To Bzdura

App Name Quiz House by Matura To Bzdura
Package Name co.quizhouse
Version
Rating 4.5 ( 7595 )
Size 11.9 MB
Requirement Android 4.1+
Updated
Installs 500,000+
Category Games, Trivia

Tags: