Skoep Nieuws 3.0.30 APK

Skoep Nieuws 3.0.30 APK

Description of Skoep Nieuws is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Skoep Nieuws this is best android apk game install and enjoy!

Skoep is een snelle moderne app met nieuws uitalle kranten en tijdschriften. De artikelen worden per onderwerp opeen pagina geplaatst. Pagina’s die je niet interessant vindt kun jeuitzetten. Per pagina kun je zelfs kiezen welke bronnen je wel enniet wilt zien. Het regio nieuws is bij Skoep echt lokaal nieuws enniet beperkt tot een aantal grote steden.

Onze pagina’s:
– Nieuws: een overzicht met het laatste nieuws uit alle vertrouwdekranten zoals de Telegraaf, AD, NU, de Volkskrant, NOS, Elsevier,NRC, Metro, Parool, RTL en meer.
– Auto: de laatste ontwikkelingen uit bijvoorbeeld Top Gear,Autovisie, Carros en Autoweek.
– Vrouw: de leukste artikelen uit glossy’s als Linda, Libelle,Girlscene, Fashionista, TrendAlert en Fashionscene.
– Dossier pagina’s bij grote gebeurtenissen zoals de Tour de Franceen rampen met artikelen uit alle bronnen.
– Showbizz: de laatste roddels over onze BN’ers en de wereldwijdesterren met magazines als Privé en RTL Boulevard.
– Positief: omdat er al genoeg ellende op de wereld is hebben weeen pagina met alleen maar positief nieuws van HappyNews en hetNieuws van de Vooruitgang.
– Sport: het allerlaatste nieuws van Telesport, Nu Sport, ADSportwereld en NOS Sport.
– In de buurt: lokaal nieuws uit de regio uit onder andere destreekbladen.
– Er zijn nog veel meer pagina’s.

De app maakt gebruik van de volgende permissies:

Locatie:
We gebruiken je locatie om lokaal nieuws uit de regio te tonen opde in de buurt pagina.

Informatie over wifi-verbinding:
Om je databundel te sparen zijn we extra zuinig op je MB’s als jeniet met wifi verbonden bent.

Het kan zijn dat Samsung GO, de voorganger van Skoep, al isgeïnstalleerd op je smartphone of tablet. Bij de update wordt dezeautomatisch overschreven door Skoep. Wil je geen gebruik maken vande voor-geïnstalleerde app? Dan kun je dat via Instellingen –Applicatiebeheer uitzetten.

Door het downloaden van de Skoep App geef je toestemming voor hetgebruik van cookies en het daarmee verzamelen van persoonsgegevensvoor het opbouwen van een profiel en het tonen van relevant nieuwsen relevante advertenties door Skoep of derden. Meer informatieover het gebruik van persoonsgegevens en cookies tref je aan in deprivacy policy http://skoep.nl/voorwaarden. Tevens ga je akkoordmet de algemene voorwaarden, die je kunt raadplegen ophttp://skoep.nl/voorwaarden.Skoep is a fast modernapp with news from all the newspapers and magazines. The articlesare a subject placed on a page. Pages that you do not consider youoff. Per page you can even choose which sources you do not want tosee. The region News is Skoep truly local news and not limited to afew major cities.

Our pages:
– News: an overview of the latest news from all trusted newspaperslike the Telegraaf, AD, NOW, the Volkskrant, NOS, Elsevier, NRC,Metro, Parool, RTL and more.
– Auto: The latest developments in eg Top Gear, Autovisie, Carrosand AutoWeek.
– Woman: The best articles from glossies like Linda, dragonfly,Girlscene, Fashionista, Trend Alert and Fashion Scene.
– File pages at major events like the Tour de France and disastersarticles from all sources.
– Showbiz: the latest gossip about celebrities, and our globalstars with magazines like Private and RTL Boulevard.
– Positive: because there are already enough misery in the world,we have a page with only positive news Happy News and AdvanceNews.
– Sports: The latest news from Telesport, Now Sports, ADSportwereld and NOS Sport.
– Close: local news from the region, inter alia, the areamagazines.
– There are many more pages.

The app uses the following permissions:

location:
We use your location to show local news from the region in the nearpage.

Information about Wi-Fi connection:
To save your data bundle we are extra careful with your MB’s whenyou’re not connected to wifi.

It may be that Samsung GO, formerly Skoep, already installed onyour smartphone or tablet. When the update is automaticallyoverwritten by Skoep. You do not want to use the pre-installed app?Then you can do that via Settings – Off Application.

By downloading the App Skoep you consent to the use of cookies andthus collect personal information to build a profile and showingrelevant news and relevant ads by Skoep or third parties. Moreinformation about the use of personal data and cookies you willfind in the privacy policy http://skoep.nl/voorwaarden. You alsoagree to the terms and conditions, which you can consult onhttp://skoep.nl/voorwaarden.

App Information of Skoep Nieuws

App Name Skoep Nieuws
Package Name com.samsung.go
Version 3.0.30
Rating 3.7 ( 6,499 )
Size 3 MB
Requirement Android 4.1 and up
Updated 2018-02-16
Installs 1,000,000 - 5,000,000

Tags: