Slovo Mistr 1.0.46 APK

Slovo Mistr 1.0.46 APK

Description of Slovo Mistr is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Slovo Mistr this is best android apk game install and enjoy!

Jednoduchá a návyková slovní hra
Slovo Mistr nabízí klasický styl slovních her v novém a zábavném kabátě. Jednoduše přetáhněte písmena a vytvářejte různá slova. Hrát je snadné a zábavné. Stanete se závislými na zábavě při vyhledávání slov v této slovní hře.

Více než 2 000 úrovní
Tato naše hra začíná jednoduchými a každodenními slovy a poskytuje tisíce slovních hádanek v různých úrovních, které si můžete vyzkoušet. V budoucnu bude přidána spousta dalších úrovní.

Výzva k nalezení všech slov
Nestačí vám nacházení slov na jednoduchých úrovních? Určete si výzvu a najděte všechna extra těžší slova pro získání bonusu. Pokud uvíznete na určitých slovech, můžete použít funkce „Zamíchat“ nebo „Poradit“, abyste mohli pokračovat. Může pro vás být velkým překvapením, jak snadné slovo může být a jak těžké jej bude nalézt.

Nejlepší mozkové cvičení
Slovní hry jsou nejlepší pro vylepšení mozku a pravopisu. Naše slovní hra je jedna z nejzajímavějších slovních her s vyhledáváním slov, která je výzvou pro vaše vyhledávací schopnosti, ať už máte jakýkoliv věk.

FUNKCE
– Přetahujte prstem písmena pro tvorbu slov
– Nacházejte slova navíc pro sbírání mincí
– Více než 2 000 úrovní pro přehrání
– ZDARMA získáte denní bonus ve formě mincí
– Klepnutím na tlačítko „Zamíchat“ změníte pořadí písmen
– Klepnutím na tlačítko „Poradit“ získáte vodítka
– Vhodné pro děti i dospělé pro trénování vyhledávání slov
– Nepotřebujete internet a slova můžete vyhledávat kdykoliv
– Jednoduché a snadné hraní, náročné na dokončení
– Zcela ZDARMA pro všechny hráče

Pokud jste fanoušky křížovek nebo her s hledáním slov, určitě byste měli zkusit tuto slovní hru. Je snadnější na pochopení než křížovky a mnohem více návyková.

KONTAKT
support@wordtailorgames.freshdesk.com

Easy and addictive word game
Word Master offers classic word games in a new and fun outfit. Simply drag the letters and create different words. Play is easy and fun. You become addicted to entertainment in search of words in this word game.

More than 2000 levels
This game starts with our simple and everyday words and thousands of word puzzles in different levels that you can try. In the future will be added lots of other levels.

Call to find All the words
Not enough help finding words on simple levels? Determine the challenge and find any extra difficult words to get the bonus. Pokud get stuck on certain words, you can use the “Shuffle” or “Consult” to continue. It may be surprise how easy word can be and how difficult it will be to find.

The best brain exercises
Word games are best for brain enhancement and spelling. Our word game is one of the most exciting word games with search words that will challenge your ability to search, whether you have any age.

Features
– Drag your finger letters to form words
– Nacházejte words in addition to collecting coins
– More than 2000 levels to play
– FREE daily get a bonus in the form of coins
– Click “Shuffle” to change the order of letters
– Click on “Coping” get clues
– Suitable for children and adults to train word search
– You do not need internet and words you can search anytime
– Simple and easy to play, challenging to complete
– completely free for all players

If you are a fan of puzzle games or finding words, you should definitely try this word game. It is easier to understand than crossword puzzles and more addictive.

Contact
support@wordtailorgames.freshdesk.com

– Opraveny chyby, které zlepšují celkový herní zážitek

App Information of Slovo Mistr

App Name Slovo Mistr
Package Name com.wordgame.puzzle.cs
Version 1.0.46
Rating 4.8 ( 6814 )
Size 31.9 MB
Requirement Android 3.0+
Updated 2018-04-24
Installs 100,000+
Category Games, Word

Tags:

Mestre da Palavra APK Latest

Mestre da Palavra 1.0.46

Version 1.0.46

Developer Words Puzzle Games

Uploaded April 22, 2020 10:42

Filesize 32.0 MB

Kata Master 1.0.46 APK

Kata Master 1.0.46

Version 1.0.46

Developer Words Puzzle Games

Uploaded April 29, 2018 08:45

Filesize 31.9 MB

Mistrz Słów 1.0.40 APK

Mistrz Słów 1.0.40

Version 1.0.40

Developer Words Puzzle Games

Uploaded April 28, 2018 14:42

Filesize 32.0 MB