Description of Spel-Ett is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Spel-Ett this is best android apk game install and enjoy!

Spel-Ett är ett spel för elever och barniförskolan (Sverige: förskoleklass) och för andra med behov attövagrundläggande läsning. Läsningen övas på ett lekfullt ochroligtsätt genom uppgifter som tränar kopplingen mellan bokstav ochljud.Småningom får spelaren också pröva att läsa korta ord.Devarierande spelfälten tar spelaren på spännande resortillhavsbottnen, på ballongflygtur och diamantjakt eller kanskepåbesök hos grodorna. Avklarade spelfält belönas med mynt, somkananvändas för att utrusta den egna spelfiguren eller för attköpakort som underlättar spelandet.Game One is a gameforstudents and children in preschool (Sweden: preschool) andforothers with a need to practice basic reading. The readingispracticed in a playful and fun way through the datatrainconnection between letters and sounds. Eventually, the playeralsotry to read short words. The various game fields, the playertakeson exciting trips to the ocean floor, the balloon flightanddiamond hunting or perhaps visiting the frogs. Completed gamefieldrewarded with coins that can be used to equip their owngamecharacter, or to buy cards that facilitate gambling.

App Information of Spel-Ett

App Name Spel-Ett
Package Name fi.ekapeli.SpelEtt
Version 1.0.1
Rating 5.0 ( 2 )
Size 76.8 MB
Requirement Android 4.1 and up
Updated 2018-03-26
Installs -
Category Educational, Games

Tags: