Woord Kruis 1.0.46 APK

Woord Kruis 1.0.46 APK

Description of Woord Kruis is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Woord Kruis this is best android apk game install and enjoy!

Ben de de ouderwetse woordzoek interfaces moe?
Wil je een compleet nieuwe woordpuzzel ervaring beleven?
★★★ Nu kun je Woord Kruis GRATIS downloaden en op BORDEN spelen! ★★★

Woord Kruis is een creatief kruiswoordraadsel spel dat je passie voor brein uitdagingen kan inspireren. Het bevat alle essentie van een woordzoek spel om je totaal VERSLAAFD & ONDERHOUDEN te laten voelen.

➤ Nieuwe en Verse Look: Als je woordspelen en puzzels op een bord leuk vindt, zal je onmiddelijk van de strakke en frisse BORD UI houden.

➤ Handig & Makkelijk om te spelen: Je kunt eenvoudig de letters swipen om een verscholen woord te vinden. Het is voor iedereen makkelijk te spelen en onder de knie te krijgen.

➤ Verassings Bonus: Log elke dag in en ontvang een dagelijkse bonus. Ook ontvang je munten nadat je de Extra Woorden hebt gevonden die niet op het kruiswoord bord staan.

➤ Meer dan 2000 Opwindende Uitdagingen: Het begint makkelijk en wordt al snel uitdagend. En je kunt de grenzen van je woordenschat testen. Meer niveaus terwijl je speelt.

➤ 100% Verslavend Woord Spel: je zult je geen moment vervelen! Speel dit kruiswoord raadsel ééns en je zult het niet meer kunnen loslaten!

HOE TE SPELEN

-Swipe de letters om woorden te vormen en de blanco vakken horizontaal en vertikaal te vullen op het bord.
– Tik op de knop “Schudden” om de volgorde van de letters te wijzigen
– Tik op de knop “Tips” om aanwijzingen te krijgen

KENMERKEN

• Mooi & Fris BORD voor jou (binnenkort thema’s die je zelf aan kunt passen)
• Zoek Extra woorden om munten te verzamelen
• 2000+ LEVELS die je kunt spelen
• Krijg GRATIS Dagelijkse Bonusmunten
• Geschikt voor zowel kinderen als volwassenen
• Geen verbinding vereist; speel op ieder moment woordzoekers
• Eenvoudig en makkelijk te spelen, lastig om te winnen
• Volledig GRATIS voor alle spelers

DOWNLOAD nu om te beginnen met je brein te trainen en een echte meester van woord zoek spellen op BORDEN te worden!

CONTACT
support@boardgame.freshdesk.com

Are the old-fashioned word search interfaces tired?
Want to experience a completely new word puzzle experience?
★★★ Now you can Word Cross FREE download and play on PLATES! ★★★

Word Cross is a creative crossword game that can inspire passion for brain challenges. It contains all the essentials of a word search game to make you feel totally ADDICTED & ENTERTAINING.

➤ New and Fresh Look: If your word games and puzzles on a plate like, you will immediately love the clean and fresh BORD UI.

➤ Convenient & Easy to play: You can easily swipe the letters to find the hidden word. It’s easy for everyone to play and master.

➤ Vera Sings Bonus: Log every day and receive a daily bonus. Also receive coins after you have found the extra words that are not on the crossword board.

➤ More than 2000 Exciting Challenges: It starts easily and quickly becomes challenging. And you can test the limits of your vocabulary. More levels while you play.

➤ 100% Addictive Word Game: you will not get bored! Play this crossword once and you’ll be able to not let it go!

HOW TO PLAY ☆

-Swipe the letters to make words and horizontally and vertically to fill the blank spaces on the board.
– Tap the “Shuffle” button to change the order of the letters
– Tap on the “Tips” to get clues

FEATURES ★

• Nice & Clean BORD for you (soon themes that you can customize yourself)
• Find additional words to collect coins
• 2000+ LEVELS you can play
• Get FREE Daily Bonus Coins
• Suitable for both children and adults
• No connection; play at any time, word finders
• Simple and easy to play, difficult to win
• Completely FREE to all players

DOWNLOAD now to begin to train your brain and become a true master of word search games on PLATES!

CONTACT ★
support@boardgame.freshdesk.com

– Bugs verholpen om de algehele game-ervaring te verbeteren

App Information of Woord Kruis

App Name Woord Kruis
Package Name com.wordgame.puzzle.board.nl
Version 1.0.46
Rating 4.7 ( 3332 )
Size 23.8 MB
Requirement Android 3.0+
Updated 2018-04-26
Installs 100,000+
Category Games, Word

Tags:

単語クロス 1.0.98 APK

単語クロス 1.0.98

Version 1.0.98

Developer WePlay Word Games

Uploaded July 10, 2020 09:30

Filesize 34.2 MB

Mots Croisés 1.0.52 APK

Mots Croisés 1.0.52

Version 1.0.52

Developer WePlay Word Games

Uploaded April 22, 2020 10:42

Filesize 25.2 MB

Palabras Cruz 1.0.69 APK

Palabras Cruz 1.0.69

Version 1.0.69

Developer WePlay Word Games

Uploaded December 18, 2018 06:27

Filesize 24 MB

Teka Teki Silang Game 1.0.48 APK

Teka Teki Silang Game 1.0.48

Version 1.0.48

Developer WePlay Word Games

Uploaded July 20, 2018 14:38

Filesize 23.6 MB

Word Charm 1.0.52 APK

Word Charm 1.0.52

Version 1.0.52

Developer WePlay Word Games

Uploaded June 25, 2018 16:25

Filesize 36 MB

Charme des Mots 1.0.52 APK

Charme des Mots 1.0.52

Version 1.0.52

Developer WePlay Word Games

Uploaded June 20, 2018 10:22

Filesize 35.9 MB

Ordet Kors 1.0.52 APK

Ordet Kors 1.0.52

Version 1.0.52

Developer WePlay Word Games

Uploaded June 19, 2018 11:25

Filesize 24.3 MB

Słowo Krzyż 1.0.49 APK

Słowo Krzyż 1.0.49

Version 1.0.49

Developer WePlay Word Games

Uploaded May 23, 2018 09:46

Filesize 24.8 MB

Wort Charme 1.0.49 APK

Wort Charme 1.0.49

Version 1.0.49

Developer WePlay Word Games

Uploaded May 21, 2018 13:32

Filesize 36.1 MB

Charm de Palabras 1.0.46 APK

Charm de Palabras 1.0.46

Version 1.0.46

Developer WePlay Word Games

Uploaded May 18, 2018 10:59

Filesize 35.7 MB