Գտիր բառը 1.3.1 APK

Գտիր բառը 1.3.1 APK

Description of Գտիր բառը - բառախաղ is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Գտիր բառը - բառախաղ this is best android apk game install and enjoy!

🔎 «Գտիր բառը» հայերեն գլուխկոտրուկ, այն կօգնի Ձեզ ավելի արագ և ճկուն մտածել։ Ինչպես նաև զարգացնել արագամտություն, վերհիշել մոռացված բառեր և սովորել մի շարք նոր գրական բառեր։

📌 Խաղի կանոնները պարզ են՝ պետք է սխալ դասավորված տառերից գտնել խաղով սահմանված մեկ ճիշտ բառ։

💡 Դժվարանալու դեպքում կարող եք օգտվել օգնության հնարավորություններից՝ բացել տառ կամ խառնել տառերը։

🏆 Որքան շատ բառեր գտնեք, այնքան բարձր հորիզոնական կզբաղեցնեք վարկանիշային սանդղակում:

📢 Յուրաքանչյուր գուշակված բառ տալիս է տառերի քանակին համարժեք միավոր, իսկ 8 տառից բաղկացած բառ գուշակելու դեպքում կվաստակեք 50 միավոր:

📅 Խաղն ունի ամենօրյա պարգև, մուտք գործեք ամեն օր խաղ և ստացեք պարգևներ միավորի տեսքով:

🔎 Խաղում սխալներ կամ վրիպումներ գտնելու դեպքում գրեք մեր էլեկտրոնային հասցեին digibrain.pro@gmail.com։

🎉 Շնորհակալություն խաղը ներբեռնելու և խաղալու համար, ուրախ ժամանց։
🔎 “Find the word” Armenian puzzle, it will help you to think faster and more flexibly. How to develop agility, remember forgotten words և learn a number of new literary words.

։ The rules of the game are simple: you have to find one correct word defined by the game from the wrong letters.

։ In case of difficulty, you can use the help options: open a letter or shuffle the letters.

: The more words you find, the higher you will rank in the rankings.

Բառ Each guessed word gives a point equivalent to the number of letters, and if you guess a word consisting of 8 letters, you will earn 50 points.

📅 The game has a daily rewardև, enter the game every day և receive rewardsև in the form of points.

Դեպքում In case of any mistakes or omissions in the game, write to our e-mail address digibrain.pro@gmail.com.

🎉 Thank you for downloading the game և for playing, have fun.
Android 12 support

App ID: pro.digibrain.findword

App Information of Գտիր բառը - բառախաղ

App Name Գտիր բառը - բառախաղ
Package Name pro.digibrain.findword
Version 1.2.5
Rating
Size 21M
Requirement 4.4 and up
Updated April 4, 2022
Installs 50,000+
Category Games, Word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *