Mariášek v1.5.206 APK

Mariášek v1.5.206 APK

Description of Mariášek is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Mariášek this is best android apk game install and enjoy!

Představuje se Vám Mariášek –
volený mariáš pro telefony a tablety. Hra, kterou jsem dlouho rekreačně hrával a celou dobu chtěl napsat, až se konečně můj sen stal skutečností.

Ať už jste začátečník nebo zkušený hráč mariáše, najdete si zde svoje:
– Začátečníci ocení nápovědu / trenéra. Tlačítko s otazníkem Vás provede hrou od začátku do konce a poradí v každé fázi hry.
– Pokročilí hráči zase ocení možnosti nastavení parametrů rozhodování pro umělou inteligenci.
– Závěrečná rekapitulace umožňuje prohlédnout si hru kolo po kole a zjistit proč se rozhodl počítač ten který tah zahrát.
– Hru si můžete zopakovat a vyzkoušet si tak různé způsoby sehrávek.
– Milovníci grafů a statistiky si přijdou na své při prohlížení historie.
– Pokud byste našli chybu v taktice nebo programu samotném, napište mi prosím. K tomuto účelu slouží tlačítko se symbolem zavináče vpravo.

Podotýkám, že i když mě někteří uživatelé z toho podezírali, tak AI se nekouká nikomu do karet, rozhoduje se čistě na základě vlastních karet, odehraných karet, interních pravidel a pravděpodobnosti.

Buďte prosím shovívaví k případným chybám. Ladím jak to jednom jde. Jsem vděčný za Vaše komentáře a nápady.

Děkuji firmě Hrací karty 1884 s.r.o. za podporu a svolení s použitím jejích karet.
http://www.hracikarty.cz

Věřím, že si hru užijete a strávíte u Mariášku mnoho příjemných chvil!
Přeji mnoho spokojených chvil strávených hrou mariáše!

Tomáš Němec
Presents you Mariášek –
chosen marriage for phones and tablets. Game I played recreationally long and wanted to write all the time, until finally my dream came true.

Whether you are a beginner or an experienced player Poker can be found here its:
– Beginners will appreciate help / coach. Question mark button will take you through the game from start to finish and advice at every stage of the game.
– Advanced players will appreciate the possibility of setting the parameters for deciding artificial intelligence.
– Final Recap allows you to view the game round after round, and find out why he decided to move the computer to play.
– The game can be repeated and try different ways to sehrávek.
– Lovers of graphs and statistics come into their own when viewing history.
– If you have found a mistake in tactics or the program itself, please let me know. For this purpose, the at sign button to the right.

I note that even though I some users suspected of it, so AI is not looking at anyone’s card, taking decisions purely on the basis of their own cards, played cards, and internal rules probability.

Please be lenient to possible errors. Ladi how it goes one meter. I am grateful for your comments and ideas.

Thank Playing Card Company Ltd. 1884 for their support and permission to use their cards.
http://www.hracikarty.cz

I hope you enjoy the game and spend at Mariášku many pleasant moments!
I wish you many happy moments spent playing Marriages!

Tomas Nemec
* Opravena chyba vedoucí k pádu hry při povolených ostrých kartách v talonu
* Úpravy v pravděpodobnostním modulu

App Information of Mariášek

App Name Mariášek
Package Name com.tnemec.mariasek.android
Version 1.2.109
Rating 4.7 ( 321 )
Size 44.2 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2018-04-29
Installs 10,000+
Category Card, Games

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *