NRC 5.0.3 APK

NRC 5.0.3 APK

Description of NRC - Nieuws & onderzoeksjournalistiek is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android NRC - Nieuws & onderzoeksjournalistiek this is best android apk game install and enjoy!

De gratis NRC-app biedt je het laatste nieuws en de digitale versie van de papieren krant. Bovendien geeft het je de mogelijkheid om jouw eigen nieuwsbundel samen te stellen en altijd op de hoogte te zijn van jouw volgonderwerp(en).

In het tabblad ‘Nieuws’ kom je te weten wat er écht speelt: het meest belangrijke nieuws staat altijd bovenaan. Iets gelezen dat je wilt delen? Dit kan gemakkelijk via bijvoorbeeld Whatsapp, Facebook, e-mail of in een sms-bericht.

Nieuwe gebruikers krijgen de eerste krant gratis. Abonnees van NRC kunnen na het inloggen onbeperkt lezen in de app. Als niet-abonnee kan je losse kranten kopen in de app.

Dagelijks vanaf 12:00 uur (NRC Handelsblad) of 23:00 uur (NRC in de ochtend) staat de nieuwste krant klaar in de app. Na het downloaden van de krant kan je offline blijven lezen. Bij het openen van de app wordt automatisch de nieuwste krant getoond. Een krant teruglezen? Geen probleem. In het krantenoverzicht kan je oude edities bekijken en downloaden.

Onder veel artikelen op de site staan onderwerpsuggesties. Denk aan: Amerikaanse politiek, kinderboekrecensies of kunstmatige intelligentie. Ook andere nieuwsthema’s, columnisten en rubrieken vind je terug in de app. Die onderwerpen zijn te volgen, simpelweg door ze aan te klikken. Volg je een aantal onderwerpen, dan ontstaat in de Mijn Nieuws-sectie een persoonlijke bundel met jouw verhalen.

Direct op de hoogte bij urgent nieuws? Of een notificatie krijgen als er een nieuw artikel over klimaatverandering, de Formule 1 of georganiseerde misdaad verschijnt? Met de app van NRC ben je altijd direct op de hoogte van het laatste nieuws en jouw belangrijkste volgonderwerpen.

Een artikel dat je later (terug) wilt lezen, sla je op in jouw persoonlijke leeslijst. Dit kan zowel vanuit de digitale krant als vanuit het tabblad ‘nieuws’. Jouw leeslijst wordt gesynchroniseerd met alle apparaten waarmee jij inlogt. Sla een artikel op via de app, lees verder op je desktop.

De mogelijkheden van de app:
– de digitale krant en het laatste nieuws lezen
– specifieke onderwerpen volgen (denk aan belangrijke nieuwsthema’s, maar ook columnisten en rubrieken)
– notificaties instellen bij urgent nieuws en volgonderwerpen
– jouw eigen nieuwsoverzicht samenstellen
– NRC-podcasts luisteren
– interessante artikelen aan jouw leeslijst toevoegen

Leveringsvoorwaarden: https://www.nrc.nl/leveringsvoorwaarden/
The free NRC app offers you the latest news and the digital version of the paper newspaper. Moreover, it gives you the opportunity to compile your own news bundle and to always be aware of your follow topic(s).

In the ‘News’ tab you will find out what is really going on: the most important news is always at the top. Read something you want to share? This can easily be done via, for example, Whatsapp, Facebook, e-mail or in a text message.

New users get the first newspaper for free. NRC subscribers can read unlimited in the app after logging in. As a non-subscriber you can buy individual newspapers in the app.

The latest newspaper is available in the app daily from 12:00 (NRC Handelsblad) or 23:00 (NRC in the morning). After downloading the newspaper, you can continue to read offline. When opening the app, the latest newspaper is automatically displayed. Read a newspaper? No problem. In the newspaper overview you can view and download old editions.

Many articles on the site have topic suggestions. Think: American politics, children’s book reviews or artificial intelligence. You will also find other news themes, columnists and sections in the app. Those topics can be followed, simply by clicking on them. If you follow a number of topics, a personal bundle with your stories will be created in the My News section.

Immediately informed of urgent news? Or get a notification when a new article about climate change, Formula 1 or organized crime is published? With the NRC app you are always immediately informed of the latest news and your most important follow-up topics.

You can save an article that you want to read (again) later in your personal reading list. This can be done from the digital newspaper as well as from the ‘news’ tab. Your reading list is synced with all devices you log in with. Save an article via the app, read more on your desktop.

The possibilities of the app:
– read the digital newspaper and the latest news
– follow specific topics (think of important news themes, but also columnists and columns)
– set notifications for urgent news and follow topics
– compose your own news overview
– Listen NRC podcasts
– add interesting articles to your reading list

Delivery conditions: https://www.nrc.nl/leveringvoorwaarden/
Deze update verhelpt een probleem bij het openen van een editie.

App ID: com.twipemobile.nrc

App Information of NRC - Nieuws & onderzoeksjournalistiek

App Name NRC - Nieuws & onderzoeksjournalistiek
Package Name com.twipemobile.nrc
Version 5.0.3
Rating 2.7 ( 1621 )
Size 12M
Requirement 5.0 and up
Updated January 6, 2022
Installs 100,000+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *