Studio 100 GO, fun voor kids 3.1.0 APK

Studio 100 GO, fun voor kids 3.1.0 APK

Description of Studio 100 GO, fun voor kids is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Studio 100 GO, fun voor kids this is best android apk game install and enjoy!

Welkom in de Studio 100-wereld vol plezier, avontuur en humor! Beleef Studio 100 overal met de gratis Studio 100 GO-app.

Deze app geeft je meer dan 2000 gratis filmpjes, 1 gratis spelletje en 2 gratis boeken. Abonnees hebben toegang tot maar liefst 6200 filmpjes en meer, 32 games en meer dan 100 boeken!

Heb je zin in een leuk spelletje, een zalig boek, een aflevering van 1 van jouw favoriete karakters of dans je liever mee met 1 van de vele videoclips? Studio 100 GO is vast iets voor jou want Studio 100 GO is plezant en heb je altijd bij de hand!

*Studio 100 helden*
We groeien mee met de kinderen! De allerkleinsten kunnen hun hartje ophalen aan Bumba en TwiniPop en wanneer ze wat ouder worden, kiezen ze gewoon andere Studio 100-helden zoals Mega Mindy, K3, Piet Piraat of Kabouter Plop… want ook die kan je vinden in Studio 100 GO. Zelfs de stoere Ghost Rockers en de Nachtwacht van de partij!
Zo zie je maar, iedereen vindt Studio 100 GO plezant!

*4 profielen*
Per gezin kunnen 4 profielen aangemaakt worden. Elke gebruiker kan zo zijn eigen favorieten en downloads bijhouden. De vier gebruikers kunnen zelfs tegelijk op 4 schermen genieten van Studio 100 GO.
Het aanmaken van een profiel doe je in een aantal eenvoudige stapjes. Het profiel kan je daarna ook in de oudersectie van de app wijzigen, je kan er ook extra profielen aanmaken.
De profielen zorgen ervoor dat wat het kind te zien krijgt voor zijn of haar leeftijd geschikt is.

*Gratis?*
Studio 100 GO is volledig gratis en geeft je een leuk aanbod van speel-, kijk-, zing- & leesplezier.
Naast het gratis deel biedt de app nog veel meer films, shows, spelletjes, boeken, …
Wil je alles kunnen zien en doen? Neem snel een Studio 100 GO Pass!

*Studio 100 % Safe*
Studio 100 GO maakt zich sterk voor online veiligheid. Door de Studio 100-beleving in een app te steken, bieden we een veilige omgeving voor kinderen aan. Als ouder ben je op die manier gerust dat wat ze te zien krijgen kindveilig is.
Welcome to the Studio 100 world full of fun, adventure and humor! Experience Studio 100 everywhere with the free Studio 100 GO app.

This app gives you more than 2000 free movies, 1 free game and 2 free books. Subscribers have access to no less than 6200 videos and more, 32 games and more than 100 books!

Do you fancy a fun game, a great book, an episode of 1 of your favorite characters or would you rather dance along with one of the many video clips? Studio 100 GO is definitely something for you because Studio 100 GO is fun and you always have it to hand!

* Studio 100 heroes *
We grow with the children! The little ones can indulge themselves at Bumba and TwiniPop and when they get older, they simply choose other Studio 100 heroes such as Mega Mindy, K3, Piet Piraat or Kabouter Plop … because you can also find them in Studio 100 GO. Even the tough Ghost Rockers and the Night Watch of the party!
So you see, everyone thinks Studio 100 GO is fun!

* 4 profiles *
4 profiles can be created per family. Every user can keep track of their own favorites and downloads. The four users can even enjoy Studio 100 GO simultaneously on 4 screens.
You create a profile in a few simple steps. You can then change the profile in the parent section of the app, you can also create extra profiles there.
The profiles ensure that what the child sees is suitable for his or her age.

*Free?*
Studio 100 GO is completely free and gives you a nice selection of playing, viewing, singing and reading pleasure.
In addition to the free part, the app offers many more films, shows, games, books, …
Do you want to be able to see and do everything? Take a Studio 100 GO Pass quickly!

* Studio 100% Safe *
Studio 100 GO is committed to online safety. By putting the Studio 100 experience in an app, we offer a safe environment for children. As a parent you can rest assured that what they see is child safe.
Jouw vertrouwde app in een nieuw jasje!

App ID: com.wanagogo.wngg

App Information of Studio 100 GO, fun voor kids

App Name Studio 100 GO, fun voor kids
Package Name com.wanagogo.wngg
Version 3.1.0
Rating
Size 88M
Requirement 5.0 and up
Updated January 5, 2022
Installs 100,000+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *