Wurst 7.5 APK

Wurst 7.5 APK

Description of Wurst is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Wurst this is best android apk game install and enjoy!

Kdesi v zapomenutém údolí tyrolských Alp žije Wurst a jeho bratři. Říká se, že to jsou poslední potomci pradávných válečníků a vládců hor. A běda tomu, kdo je vyruší z posvátného opékání klobás, koštování piva nebo ochutnávání zrajících sýrů. Takový nešťastník spatří nejprve masivní pupek, pak dlouhý vlající plnovous, nato uslyší hlasité zajódlování, a nakonec na něj dopadne Wurstova devastující pěst.
Somewhere in the forgotten valley of the Tyrolean Alps, Wurst and his brothers live. They are said to be the last descendants of the ancient warriors and rulers of the mountains. And woe to those who disturb them from the sacred roasting of sausages, the tasting of beer or the tasting of ripened cheeses. Such an unfortunate man sees first a massive navel, then a long fluttering beard, then hears loud coding, and finally Wurst’s devastating fist falls on him.
Přidány nové recepty a předělána tréninková mapa.

App Information of Wurst

App Name Wurst
Package Name com.LivstorUniverse.Wurst
Version 7.5
Rating ( 56 )
Size 27.1 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2020-11-15
Installs 5,000+
Category Action, Games

Tags: